Våre autorisasjoner

sentralt godkjent

Godkjent for ansvarsrett

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har: Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet Kvalitetssikringsrutiner Betalt skatter og avgifter Som valgfri tilleggsinformasjon kan foretaket opplyse at det er godkjent som opplæringsbedrift og at det har en forsikringsordning for de ansatte.

Godkjent lærebedrift

Godkjent lærebedrift

Lærebedriftene gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og de ivaretar dermed en svært viktig samfunnsoppgave.

startbank

StartBANK

er et felles leverandørregister og bransjenettverk for bygg og anlegg samt forvaltning av eiendom. Det er Achilles som administrerer StartBANK som brukes av bransjen til å validere og sjekke samarbeidspartnere.

nelfo

Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

IBA KNX

IBA (KNX)

KNX er det eneste globale standarden for byggautomasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX teknologien – verdens STANDARD for alle applikasjoner for bolig og næringsbygg. KNX standarden omfatter styring og kontroll av løsninger for alt fra lys og solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd og mye mere. Teknologien kan brukes både i nye og i eksisterende boliger og næringsbygg. KNX er godkjent etter: - European Standard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1).

Opplæringskontoret for elektrofag

Opplæringskontoret for elektrofag

Opplæringskontoret for Elektrofag har som formål å koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen.

Sertifisert for arbeid med kjøle-, klimaanleggs- og Varmepumpeutstyr, samt kjølebiler (>3,5 tonn) iht. F-gass forordningen EU 517/2014.

Kategori II. Installasjon, vedlikehold og reparasjon samt gjenvinning av kuldemedium hvis fyllingsmengde < 3kg (6 kg om det er hermetisk lukket system) samt lekkasjekontroll uansett fyllingsmengde (ingen inngrep i kjølekretsen).