Vårt bærekraftsarbeid

Vi skal gjøre energieffektive løsninger til et klart førstevalg!

Verden har alltid vært i endring, men det som er spesielt nå er at vi har dårlig tid. Og at det er opp til oss selv å skape endringene vi trenger for å få til det grønne skiftet.

Her kan du lese mer om vårt bærekraftsarbeid. 

Forandringene som må til er mange, men viktigere enn noe annet, er kutt av energiforbruket. Og det er her vi kommer inn. Det er vi som gjør de grønne løsningene tilgjengelig for folk og bedrifter. Derfor er det viktig for oss at vi ligger i front av denne utviklingen. At vi tar ansvar for vår leverandørkjede og for våre ansatte. Vi er en del av ElteraGruppen og vi ser viktigheten av å ha klare etiske retningslinjer for våre medarbeidere og leverandørkjede. Som rådgivere og leverandør av tjenester, er dette særdeles viktig. Troverdig opptreden, som arbeidsgiver, overfor kunder og overfor leverandører, eiere og andre samarbeidsparter er vårt fundament. 

Vår virksomhet har allerede utarbeidet policy, retningslinjer og rutiner for våre ansatte og vår leverandørkjede. Her finner du mer informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven . Vi har utarbeidet dobbel vesentlighetsanalyse og er i gang med vår bærekraftsrapportering. 

Dobbel vesentlighetsanalys

Vesentlighetsanalysen har som mål å hjelpe oss med å identifisere og prioritere de viktige og riktige områdene av bærekraft. Vi gjennomfører nå såkalt dobbel vesentlighetsanalyse som innebærer at vi kartlegger vår virksomhets påvirkning på miljø og mennesker, samt hvordan vår virksomhet påvirkes av eksterne forhold slik som regelverket og miljøendringer. 

Det er viktig for vår virksomhet å gjennomføre dobbel vesentlighetsanalyse som underlag for vår bærekraftsrapportering. 

Vi involverer våre ansatte, våre leverandører og våre kunder i vesentlighetsanalysen og ser dette som særdeles nyttig også i det strategiske arbeidet for iverksetting av effektive bærekraftstiltak. 

Vår egen skole

Vi har utviklet vår egen skole for alle ansett i ElteraGruppen. Vi tror på involvering og at livslang læring er avgjørende for at alle våre ansatte skal få den samme muligheten til å være med i den rivende utviklingen som vår bransje nå opplever. Vår virksomhet har et spesielt ansvar for å gjøre de grønne løsningene tilgjengelige for folk og bedrifter, men uten oppdatert kunnskap vil våre ansatte ikke være i stand til å være gode rådgivere for våre kunder som ønsker å ta disse løsningene i bruk.

Vi gir støtte til lokalsamfunnet

Vi støtter opp om lokalsammfunnet og er spesielt opptatt av å støtte opp om aktiviteter for barn og unge. Et eksempel på dette er vår støtte til Nettverket E-sport senteret i Øystre Slidre . Nettverket E-sport senteret engasjerer både store og små og vi er en stolt bidragsyter.

Vi har igangsatt Miljøfyrtårn sertifiseringen

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiseringskriteriene og verktøyene til Miljøfyrtårn bygger på viktige prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem skal etableres, fungere – og skape varig positiv effekt på klima og miljø. 

Vi er i gang med vår sertifisering og vil løpende holde nettsiden oppdatert med mer informasjon. 

Les mer om Miljøfyrtårn sertifisering her.