Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt. Senteret ble etablert gjennom samarbeid mellom Erling Stordahl og sentrale myndigheter, finansiert av Lions og åpnet i 1970.

BHSS har ca. 120 ansatte. Personalet består av leger, sykepleiere, helsesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, rideinstruktører, sosionom, aktivitetsledere, administrativt personell, kjøkken- og renholdspersonell samt vaktmestere.

Vår totalleveranse

Valdres Installasjon har en totalentreprise til Beitostølen Helsesportsenter bestående av:

  • El-kraft
  • El-anlegg 
  • Lydanlegg
  • Styring av lys og varme
  • Teleinstallasjoner 

Under prosjekteringen av senteret har vi blant annet benyttet oss av vår omfattende energirådgivningsprosess. Gjennom denne prosessen kan vi identifisere tiltakene som er enklest og mest virkningsfulle for våre kunder. 

Prosessen består av 3 steg og er beskrevet under.

Befaring

Kartlegging

Vi kommer på befaring til deg og din bedrift. Da vil vi avdekke hvilke områder som har størst potensial for energireduksjon. Våre rådgivere kommer med konkrete forslag, og tar en grundig sjekk av fasilitetene for å sikre at alle potensielle tiltak blir kommunisert.

Tiltaksplan

Tiltaksplan

Basert på kartleggingen utarbeides det en tiltaksplan, med konkrete tiltak tilpasset dine behov. De ulike tiltakene viser tydelig hva du kan forvente, så du kan ta gjennomtenkte valg for deg og din bedrift. Forslagene har ulik størrelsesorden, og vi kommer med en anbefaling til hva du bør prioritere.

Tilbud

Tilbud

Basert på forslagene tilknyttet de ulike tiltakene, vil det utarbeides et konkret tilbud. I dette tilbudet vil du se alle kostnader, samt nedbetalingstid. Det gjør det enkelt å se forventet energireduksjon, og gir en tydelig forklaring på når du har spart inn din investering.

Har du et prosjekt du ønsker hjelp av oss til?

Vi kommer gjerne på befaring. Bruk skjemaet under og send oss en uforpliktende henvendelse.

Send oss en henvendelse

Fyll inn feltene under, så kontakter vi deg i løpet av kort tid.