Brannalarmanlegg

Brannsikkerhet er noe av det viktigste å ha et system og det er byggets eier som plikter å ha en avtalefestet årlig kontroll av brannalarmanlegget.

Byggets eier har ansvaret for brann- og nødlysanlegget

Det er byggets eier som plikter å ha en avtalefestet årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det stilles krav til at denne skal utføres av et godkjent foretak. Valdres Installasjon har sertifisert personell iht. FG-750, og har selskapsertifiseringen FG-760. 

Alle bygg har krav til brannalarmanlegg

Teknisk forskrift og plan- og bygningsloven stiller krav til hvilke bygningstyper som skal ha brannalarmanlegg. Alle byggverk for virksomheter i risikoklasse 2-6 skal ha brannalarmanlegg. I klasse 1 finner vi naust og små garasjeanlegg, alle andre type bygg både private og offentlige, må ha brannalarmanlegg.

Serviceavtale brann og nødlysanlegg

Vi i Valdres Installasjon leverer, monterer, drifter og kontrollerer alle type brannalarmanlegg – i alle typer bygg. For oss har dette blitt et så utslagsgivende område at vi har en egne spesialister på feltet, med over 24 års erfaring. Vi har i dag over 200 ulike aktive anlegg i drift som vedlikeholdes av oss. Vår serviceavtale inneholder kartlegging, gjennomføring og rapport.

Tiltaksplan

Kartlegging

Kartlegging av anlegget, inkludert gjennomgang av dokumentasjon som er på anlegget. Om dette ikke finnes eller er mangelfullt, utarbeider vi dokumentasjon.

Tjenester

Gjennomføring

Vi utfører kontroll en gang per år, hvor vi har kontroll og inspeksjon av eiendommen og tilhørende installasjoner. 

Tilbud

Rapport

Rapporten gjør kunden oppmerksom på feil eller mangler som må utbedres. Forslag til utbredelse klassifiseres etter regelverket. Ved brannettersyn må kunden gjennomgå rapporten og dokumentasjon fra kontrollen som er gjennomført. 

Landbruk

I bygninger som huser dyr over et visst antall skal det være installert brannalarmanlegg. Dersom det er minst 30 storfe eller 10 hester krever myndighetene at eier skal ha etablert et automatisk brannalarmanlegg. 

De fleste forsikringsselskaper vil også stille krav til eier når det gjelder brannsikring. Valdres Installasjon tilbyr prosjektering, service, vedlikeholdsavtaler, tredjeparts-kontroller og installasjon av brannalarmanlegg. Vi har kompetanse, lisenser og er sertifisert for brannalarmanlegg i landbruk og gartnerier etter FG 750-Del 2. 

Les mer om våre tjenester for landbruk her.

landbruk med kuer på beitet

Brannkonsept

I nyoppførte bygg forankres de branntekniske kravene i brannkonseptet. Brannkonseptet inneholder opplysninger om blant annet bygningens risikoklasse, brannklasse og brannalarmkategori. Med andre ord er brannkonseptet en samling av forskriftskrav som gjelder for den spesifikke bygningen. 

For eksisterende byggverk som er oppført før 1985 vil det være  "Forskrift om brannforebygging (FOB:2016)" som forteller om eiers krav til byggverket. I disse tilfellene er de branntekniske kravene gjerne forankret i en brannteknisk tilstandsanalyse.

Innovativ og skreddersydde brannalarmsystemer 

Et brannalarmsystem skal beskytte liv og verdier når en brann oppstår. Da er det viktig med tidlig varsling, samt sikre at uønskede alarmer ikke oppstår i systemet. 

Med våre ulike systemer kan vi skreddersy en optimal løsning for objektet som skal sikres. Med detektorer fra verdens ledende produsent tilpasses brannalarmsystemet brukerens behov med hensyn til funksjonalitet, brukervennlighet og pris. 

Vi tilbyr brannalarm for alle typer bygg, enten det er kablet eller trådløst, adresserbart eller konvensjonelt, midlertidig eller fast installasjon. I tillegg har vi årskontroll på brannvarsling.

Les også: Vi har lang erfaring med alle typer serviceoppdrag. 

Elektriker fra Valdres Installasjon arbeider på brannanlegg i butikk

Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.

Send oss en henvendelse

Fyll inn feltene under, så kontakter vi deg i løpet av kort tid.