Solceller

Bærekraftig drift med solceller

Bruk av solceller er den mest miljømessige formen for produksjon av energi. Kostnadene reduseres, miljøgevinsten øker og det samme gjør den miljøvennlige profilen. Bygg som tar i bruk solceller kan oppleve at byggets verdi øker, ikke bare som en reell verdiøkning, men også som en opplevd verdiøkning for de som bruker bygget.

Økonomiske og miljømesside gevinster

Bruk av solceller vil gi store økonomiske og miljømessige gevinster enten du driver gård, har et industribygg, et handels – eller lagerbygg. Ved montering av et optimalt solcelleanlegg vil din bedrift kunne være selvforsynt med energi. Når den største andelen av bygningens energiforbruk kommer fra solceller, vil dette være et steg på veien mot en mer bærekraftig drift. 

Energi fra solceller er 100 % fornybar og er optimalt for klima og miljø.

Nye regler for sameier og borettslag

Tilhører du et borettslag vil ny forskrudd gjøre det mer lønnsomt med sol på taket. Borettslag og sameier slipper å betale nettleie og elavgift på strømmen man produserer selv. Borettslaget eller sameiet kan dessuten selge overskuddstrømmen de ikke bruker selv. 

Sameier og borettslag likestilles nå med eneboliger i regelverket.

Endringer også i offentlig sektor

Regjeringen foreslår endringer i offentligsektor ut ifra at de i dag er for dårlige til å stille klima- og miljøkrav i sine anskaffelser. Nå vil regjeringen skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp. 

Bruk av solceller sikrer at den egenproduserte strømmen både gir grønn energi og bidrar positivt til å redusere CO2-utslippene.

Vurderer du bruk av solceller?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring. Vi gir deg raskt oversikt over mulighetene, samt prisoverslag som viser hvor mye energi som solcellene kan produsere. Du vil også få oversikt over nedbetalingstiden.