Eksperter på hyttemarkedet

På kontorene til Valdres Installasjon på Fagernes møter vi Øyvind Holden. Han er daglig leder i bedriften.

Øyvind forteller oss at Valdres Installasjon har vært opptatt av å skape og opprettholde et godt sosialt arbeidsmiljø i bedriften. Her mener Øyvind at han som daglig leder har et stort ansvar.   

– Hos oss er vi veldig opptatt av å ha en flat struktur. Det skal ikke være for stor forskjell på daglig leder og lærling. Slik får vi også lavere terskel for å ta opp ting, og det gjør det enklere å spørre om hjelp fra hverandre. Utover det er vi flinke til å arrangere sosiale tilsetninger utenfor arbeidet som gjør at vi blir godt kjent med hverandre - da blir det også enklere å samarbeide, forteller Øyvind.  

Øyvind Holden, daglig leder i Valdres Installasjon
Øyvind Holden mener at en flat struktur er viktig for å bygge et godt lag på jobb.

Varierte arbeidsdager  

På spørsmål om hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut for han så kommer det et smil og et glimt i øyet hos Øyvind før han svarer.  

– Det mest vanlige for meg er at jeg faktisk ikke helt vet hva som kommer til å skje i løpet av dagen. Vi planlegger alltid nøye og godt, men det er likevel ofte at dagen ikke blir helt slik vi hadde planlagt. Det er derfor viktig at vi alltid evner å omstille oss etter hvert som dagen og uka går. Utover dette er det jo likevel en del som går igjen - blant annet har jeg mye ansvar med å fikse innkommende oppdrag, fakturering og selvfølgelig arbeidsgiveransvar.  

Videre kan Øyvind fortelle at Valdres Installasjon får veldig mange forskjellige typer oppdrag - alt fra å sette opp ny stikkontakt hos fru Hansen til omfattende samarbeid med lokalt næringsliv.  

– Vi jobber med oppdrag innenfor alle segmenter. Vi gjennomfører mange installasjoner hjemme hos folk, på hytter og hos det lokale næringslivet. Dette fører til varierte arbeidshverdager for våre ansatte. Likevel må det sies at vi nok er aller sterkest på hyttemarkedet, som kanskje ikke er så rart i og med at det er mange hytter her i Valdres, forklarer Øyvind.