Valdres Installasjon som arbeidsplass

Vi vet at fornøyde ansatte er gode ansatte, og fornøyde ansatte får vi gjennom kulturen vår, og miljøet vi skaper.

Miljøet vi har på arbeidsplassen skaper vi sammen. Dette gjør vi gjennom en flat struktur og god intern kommunikasjon. Slik bygger vi gjensidig tillit og respekt. I tillegg er det viktig at alle medarbeiderne opplever å være på en trygg arbeidsplass. 

– Flat struktur og lav terskel for involvering fra ansatte

I Valdres Installasjon skal vi hele tiden være i faglig utvikling, men samtidig ha en menneskelig utvikling gjennom det å være del av et miljø hvor vi respekter hverandre og kundene våre. En trygg arbeidsplass er vi gjennom gode rutiner og HMS-tiltak, men også gjennom ansvarlig styring og solid økonomi. Dette er viktig for oss i Valdres Installasjon. 

Ingenting av dette kommer av seg selv. Her ser du noe av det vi gjør for å være den bedriften vi er:

Faste fellesmøter

Vi gjennomfører faste fellesmøter én gang hver måned. Møtene holdes i plenum hvor alle ansatte er fysisk tilstedte i lokalene våre. Det gir enklere kommunikasjon og styrker fellesskapet. 

Jevnlig leier vi inn fagpersonell utenfra for å gjennomgå aktuelle temaer. Det kan være fagpersoner fra leverandørene eller andre som kan heve kunnskapsnivået i bedriften vår. 

Kunnskapsheving

Vi i Valdres Installasjon er opptatt av å være i front av utviklingen i bransjen vår, så vi er avhengig av å ha ansatte som også vil være det. Og det har vi, men vår verden er i rivende utvikling, så vi må stadig videre. Vi har konkrete planer for å sikre dette. 

Gjennom ElteraGruppen er vi i ferd med å lage vår egen skole for faglig utvikling. I tillegg vil alle medarbeiderne våre få sin personlige kompetanseplan.  

Likestilling

Vi er opptatt av mangfold og likestilling, og alle som vil og kan være med å forsterke laget vårt, er velkomne hos oss. 

Vi har spesielt hatt et fokus på å rekruttere jenter til yrket vårt, og har i dag flere jenter i staben vår. De bringer med seg nye syn og vinklinger som er nyttige for oss. Se vår rekrutteringsfilm her. 

Lærlinger

I Valdres Installasjon ser vi det som en viktig samfunnsoppgave å tilby spennende og utviklende arbeidsplasser for ungdom i nærmiljøet vårt. I tillegg til at dette er bra for lærlingene, er det bra for oss fordi vi får ansatte som kjenner kulturen vår fra bunnen av. 

Vi ansetter to nye lærlinger hvert år. ElteraGruppen er også i ferd med å etablere sin egen skole for videreopplæring og oppdatering av ansatte i systemet. Dette vil komme både ansatte og lærlinger til gode.