Energirådgivning som betyr noe for bedriften

For å kutte i strømforbruket, må du vite hvilke grep som lønner seg – for lommeboken, og for miljøet. Valdres Bil er en av kundene som har tatt ansvar for strømforbruket, og første steg på veien var energirådgivning hos Valdres Installasjon. 

De siste årene har de fleste av oss måttet forholde seg til strøm på en annen måte enn tidligere. Høye strømpriser er selvsagt en av grunnene til dette, men flere privatpersoner og bedrifter har også gjort grep for å skåne miljøet. Men hvor begynner man?

God rådgivning er fundamentet

For Valdres Bil startet det hele med energirådgivning. Daglig leder Torstein Døvre forteller at det ikke var tilfeldig at de valgte å få energirådgivning – og det var heller ikke tilfeldig at det ble Valdres Installasjon som bisto dem. 

- Vi i Valdres Bil ønsket å gjøre vårt for miljøet, og valgte derfor å jobbe mot å bli en miljøsertifisert bedrift. En del av den prosessen var å få energirådgivning, og det fikk vi av Valdres Installasjon. Vi har hatt et godt samarbeid med dem over lang tid, og det var helt naturlig å oppsøke dem nå også. Vi har fått gode råd som gjør oss til en mer miljøvennlig bedrift, samtidig som vi har fått lavere kostnader.

Torstein Døvre, Daglig Leder i Valdres Bil

Enkle grep gir redusert strømforbruk

Torstein forteller at Valdres Bil allerede har redusert forbruket sitt vesentlig. I perioden 1.9.2022 – 2.12.2022 brukte de faktisk hele 88.500 kw/h mindre sammenlignet med året før. Hvordan er det egentlig mulig? 

- For vår del har mange små tiltak gjort den store forskjellen. Mange av tiltakene hadde vi rett og slett ikke tenkt på, eller så visste vi ikke at de hadde så stor effekt som de faktisk har. Vi har blant annet slått av PC-ene våre på natten, skrudd av lysene når ingen er på jobb og senket temperaturen i utstillingshallen.

Valdres Bil har 17 verkstedporter, og Torstein forteller at dette ble et naturlig sted å ønske å redusere strømmen. 

- Vi bruker naturlig nok en del strøm på oppvarming, men senker det behovet ved at vi ikke åpner portene våre like ofte eller lenge som før. Man trenger jo egentlig ikke å åpne en hel port på 5 meter når man kun skal kjøre inn en bil som er 1,5 meter høy, forteller Torstein. 

Mye å spare gjennom holdningsskapende arbeid

Det er tydelig at Valdres Bil har klart å kutte ned både forbruk og kostnader ved konkrete tiltak. Likevel bemerker Torstein at den aller største endringen har vært de ansattes holdning til strømforbruk og strømsparing. Ifølge Torstein har energirådgivningen rett og slett ført til en holdningsendring hos alle de 30 ansatte hos Valdres Bil. 

- Den største endringen jeg som daglig leder har sett er definitivt holdningen hos de ansatte. Vi har gått fra å være litt skeptiske, til at vi har fått på plass en skikkelig god dugnadsånd rundt det å spare på strøm. Vi er rett og slett mer effektive i vårt strømforbruk på arbeidsplassen. 

Torstein fortsetter:

- Denne holdningsendringen fører også til at det blir enklere for oss å kunne gjennomføre energibesparende tiltak og innkjøp i fremtiden. Blant annet skal vi få installert varmepumper som kommer til å kutte forbruket vårt på oppvarming betydelig – og det er en innvestering vi ikke ville ha gjort uten energirådgivning. Vi setter pris på den hjelpen vi har fått av Valdres Installasjon, avslutter Torstein. 

Les mer om enerigirådgivning

Lurer du på hvordan du kan kutte i strømforbruket? Svaret ligger i energirådgivning. Med riktig rådgivning kan du raskt identifisere hvilke områder du eller din bedrift kan øke energieffektiviteten.