Vestre Slidre helsetun

Vester Slidre helsetun har valgt å bruke SDLink fra Valdres Installasjon. SDLink er et system for sentral driftskontroll som styrer automasjon og de tekniske anleggene tilknyttet bygget. 

Vestre Slidre helsetun åpnet 4. oktober 2023 og er planlagt for 24 beboere og 68 ansatte fordelt på 3599 kvm BTA. Vester Slidre helsetun har valgt å bruke SDLink fra Valdres Installasjon. 

SDLink er et system for sentral driftskontroll som styrer automasjon og de tekniske anleggene tilknyttet bygget. I tillegg til styring er SDLink viktig for regulering og overvåking av de tekniske anleggene i bygget, som for eksempel et VVS- og klimaanlegg.Med styringssystemet får Vester Slidre helsetun oversikt over hele bygget gjennom en enkel visning på PCen. De overvåker og styrer anlegget på en enkel og effektiv måte. 

SDLink vil bidra til betydelig energieffektivisering.

Styring av solavskjerming
Styring av ventilasjon

SDLink

SDLink har et oversiktlig dashboard hvor menyene er enkle og intuitive å forstå. Innholdet i menyene settes opp etter kundens behov. Kundene kjenner med andre ord igjen sitt eget anlegge når de logger seg inn på SDLink. I og med at systemet speiler det faktiske anlegget og kunden selv avgjør innholdet, blir systemet langt mer intuitivt og enklere i bruk enn større og mer rigide systemer.

SDLink gjør det enkelt for driftspersonell å holde kontrollen og å få oversikt over eget anlegg. I tillegg til å holde oversikt over eget anlegg og bli varslet når avvik oppstår, vil SDLink bidra til å få ned energiforbruket. Tall viser at energiforbruket kan reduseres med så mye som 20-25% ved å ta i bruk SDLink. 

Interessert i å vite mer?

SDLink sikrer deg kontroll over byggets energiforbruk, i tillegg får du kontroll over byggets tekniske anlegge. Du setter selv kriteriene for driften og systemet settes opp etter ditt spesifikke behov. 

SDLink fungerer like godt på store som små anlegg og vi viser deg gjerne hvordan SDLink kan bidra både til effektivisering og økt kontroll.