Bytte av lys-armaturer

Amfi Valdres bytter ut 750 armaturer til miljøvennlige LED-armaturer og reduserer energiforbruket i tillegg til å spare miljøet. Hele anlegget er prosjektert av Valdres Installasjon og armaturene kommer fra Glamox.

AMFI Valdres

AMFI Valdres har i dag 17 butikker fordelt på 11.800 kvadratmeter butikklokale. I mai 2022 ble AMFI Valdres resertifisert som Miljøfyrtårn og har i dag en miljøbevisst drift på senteret.

I filmen over forteller senterleder Bård Slette om deres erfaring med utskifting av 750 armaturer. Han forteller om et senter som har fått bedre tilpasset belsyning samtidig som de har spart energi. Vinn-vinn og pluss-pluss, er beskrivelsen senterelederen har om utskiftingen av lysarmaturene. 

Senteret huser blant annet Bohus og Biltema. Begge har definerte lysbehov som det nye anlegget tar hensyn til.

"Vinn - vinn og pluss - pluss". Senterleder Bård Slette

Bohus, Amfi Valdres
Biltema, Amfi Valdres

Ulike lysbehov

På senteret er det ulike butikker med ulikt lysbehov. De ulike produktene i butikken krever ulik belysning. Verktøy og elektronikk krever annen belysning enn hva for eksempel møbel og interiør gjør. Fargetemperatur måles i Kelvin og skalaen angir fargetemperaturen fra kalde farger (6 000K) til varme farger (3 000 K). For verktøy og elektronikk, er det å anbefale belysning som ligger i den kalde delen av skalaene, mens for møbel og interiør, anbefales det å velge belysning som ligger i den varme delen av skalaen. Ved valg av nye LED-armaturer kan det installeres lystring som i tillegg til å regulere lysmengden, også regulerer fargetemperaturen. 

Viste du at en 40 åring renger dobbelt så mye lys som en 20 åring for å se like godt og at kvinner tenderer til å like varmere fargetoner på lyset. 

Konvensjonnelle lysstoffrør

Konvensjonelle lysstoffrør er forbudt å produsere og importere. RoHS-direktivet er en del av EUs mål om å fase ut unødvendige giftige kjemikalier, som er skadelige for miljøet og folkehelsen. Konsekvensen er at konvensjonelle lysstoffrør som inneholder høye mengder kvikksølv, fases ut. EU anslår at utfasingen vil forhindre at nærmere 2000 kilo kvikksølv kommer ut på det europeiske markedet hvert år.

Hvorfor skifte til Led-armaturer

LED-armaturene har en varighet på opptil 100 000 lystimer. Det betyr at for et kontor med «normal» drift, vil varigheten på armaturen være ca 30 år. 

 Eldre armaturer har gjerne plastkomponenter som er utslitt, sprø og kan knekke eller smuldre opp på grunn av den mangeårige oppvarmingen. Dermed bør de uansett skiftes for brannsikkerhetens skyld. Ledningene eldes også dersom plasten rundt ledninger og andre koblinger smuldrer opp. Det øker brannfaren betraktelig, spesielt om det er mye støv i og rundt armaturen.

Ønsker du en uforpliktende befaring?

Ta kontakt med oss i dag og vi gir deg råd på hvordan du kan øke komforten og redusere energiforbruket.