Kort nedbetalingstid

Ved å bytte ut armaturen får du ikke bare optimal energisparing – du får også mindre vedlikeholdsarbeid, i tillegg til besparelsen på grunn av sjeldnere innkjøp. Totalkostnad ved eierskap, viser at nedbetalingstiden er i snitt 1,5 til 3 år.

En grønnere fremtid

Vi ønsker oss alle en grønnere fremtid. EU har med RoHS-direktivet vedtatt å fase ut flere typer miljøskadelige stoffer i 2023, og kvikksølv er ett av dem. Det betyr at lysrørene hos flere norske bedrifter fases ut allerede i år.

Bytte av lysrør og armaturer

Umiddelbart kan det virke som en god løsning å bytte ut lysrørene. Men, i praksis vil ikke denne løsningen fungere i alle armaturer, fordi forkoblingen i tradisjonelle lysrørarmaturer og LED-teknologi ikke alltid vil harmonere. Det er altså komponenter i det gamle armaturen som nå ikke trengs, og som kan gjøre det vanskelig å få LED-lysrøret til å fungere som det skal. 

Om noen vil sette inn nye LED-lysstoffrør selv, uten å få en elektriker til å koble ut komponentene som ikke skal brukes lenger, risikerer de at komponentene – og dermed også hele armaturen – blir ødelagt.

Energibesparelser

Før armaturbytte

  • 9 stykk 4x18W armaturer. Energiforbruk: 2,696 kWh

Etter armaturbytte

  • 9 stk 35W armaturer. Energiforbruk 950 kWh. 

Total energibesparelse kr. 4.365,-

Eksempel: 9 (4x18W) armaturer Sense 4000lm, brukes 3200 timer pr år, 2,5 kr/kWh.

Last ned vår komplette giude som gir deg flere konkrete eksempler og nyttig informasjon.

6 ting å huske for deg som vil bytte til LED-lysrør

Man kan fort anta at det enkleste er å bytte ut de gamle lysrørene, fordi du får energikrevende og potensielt helsefarlige lysrør ut av sirkulasjon. 

Det er imidlertid flere ting du må huske på:

1. Du risikerer slitasje: Armaturer varer ikke evig og både komponenter i armaturen og kabling, opplever slitasje. Det er ikke alltid like lett å se med det blotte øyet og vi anbefaler alltid en befaring før du eventuelt setter inn nye LED-lysrør.

2. Lavere lysutbytte: Lysutbytte fra eksiterende armatur kan være langt lavere enn det angitte lysutbytte. Dette kan skyldes både selve lysrøret, men også reflektoren / avskjerming i armaturen. Det er mulig å måle dette lysutbytte og ofte når vi tar slike oppdrag, opplever vi at lysutbytte kun er 50% sammenlignet med det som opprinnelig er angitt.

3. Mindre støy ved armaturbytte: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) handler om elektrisk utstyrs evne til å brukes samtidig uten å bli forstyrret av hverandre. Bytte til LED-lysrør kan resultere i såkalt EMC støy. Dette er «støy» som ikke kan høres, men som kan påvirke annet elektrisk utstyr.

4. Ingen produktgaranti: Når du bytter ut de gamle lysrørene med LED-lysrør, vil ikke produktgarantien gjelde selv om armaturen er yngre enn 5 år. Endringen du gjør ved å sette inn LED-lysrør endrer armaturens tekniske sammensetning og produktgarantien vil ikke lenger gjelde. 

5. Du vil alltid spare energi: Du kan spare mellom 10-30% energi, men ved bytte av armatur kan du spare helt opp til 90% ved bruk av lysstyring.

6. Kan tilkomme kostnad ved armaturtilpasning: Ved bytte til LED-lysrør kan du bli nødt til å tilpasse armaturen, denne kostnaden må legges inn i det totale regnestykket.

Amfi Valdres

Amfi Valdres bytter ut 750 armaturer til miljøvennlige LED-armaturer og reduserer energiforbruket i tillegg til å spare miljøet. Hele anlegget er prosjektert av Valdres Installasjon og armaturene kommer fra Glamox.