Åpenhet og transperens

Vi skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede. For oss er det naturlig å være opptatt av åpenhet, transparens og at våre etiske retningslinjer kommuniseres tydelig – ikke bare internt, men også til våre leverandører og samarbeidspartnere. 

Valdres installasjon er en del av ElteraGruppen og vi er stolte av den etiske forretningspraksisen vi har skapt, og verdiene vi etterlever.

Våre etiske retningslinjer er en viktig rettesnor for oss alle. Den definerer hvordan vi skal opptre overfor våre hverandre, våre kunder og våre samarbeidspartnere. Retningslinjene beskriver også hva som forventes av oss i det daglige arbeidet.

Vår Policy og Offentlig redegjørelse

Vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold beskriver vår forpliktelse, vesentlige risikoområder, samt hvordan vi jobber med å implementere denne policyen i praksis. Et økt fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold er en sentral del av en bærekraftig og ansvarlig verdikjede, og vår policy understreker ytterligere hva vi forventer av våre leverandører. 

Spørsmål knyttet til åpenhetsloven

Valdres Installasjon ser viktigheten av å ha klare etiske retningslinjer for sine medarbeidere og samarbeidspartnere. 

Som rådgivere og leverandør av tjenester, er dette særdeles viktig. Troverdig opptreden, som arbeidsgiver, overfor kunder og overfor leverandører, eiere og andre samarbeidsparter er vårt fundament. 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål knyttet til vår håndetring av åpenhetsloven.