Våre satsningsområder

I Valdres Installasjon har vi flere store satsningsområder. Vårt tilbud og våre tjenester vil til enhver tid tilpasse seg den teknologiske utviklingen og hva våre kunder har behov for.

Utvikling og spesialtilpasning av teknologiske avanserte løsninger 

Vi ønsker å bidra til utviklingen av nye og teknologisk avanserte løsninger.

For å utvikle teknologisk avanserte løsninger, setter vi sammen en gruppe som består av ansatte med flere ulike fagretninger eller funksjoner, tilpasset til hva som skal utvikles eller hvilken oppgave som skal løses.  

Utviklingen skjer som regel i samarbeid med våre kunder. Vi satser både ressurser og timer på slike prosjekter. Ikke unntaksvis dekker vi også deler av timekostnadene som medgår for utviklingen av disse teknologiske avanserte løsningene. 

SDLink er vårt egenutviklede SD-anlegg

SDLink er et godt utprøvd system som sikrer deg kontroll på driften av byggets tekniske anlegg og energiforbruk/energikostnader. Du setter selv kriteriene for drift og kan dermed ta kontrollen på byggets energiforbruk. Bruk av SDLink vil alltid redusere energikostnadene. 

Vestre Slidre helsetun har tatt i bruk vår SDLink. Her kan du lese mer.  

Energirådgivning

Gode råd for smartere og lavere energiforbruk er svært etterspurt i disse tider. Vi hjelper både bedrifter, det offentlige og privatpersoner, med de mest oppdaterte løsningene. 

Det siste året har smart varmestyring for fritidsbolig vært spesielt etterspurt, mye på grunn av de økende strømprisene. Vi i Valdres Installasjon ligger helt i front på dette feltet, og leverer løsninger til mange eiere av fritidsboliger. 

Vi har vårt rådgivere for Amfi Valdres når de skiftet 750 armaturer. Her kan du lese mer. 

Elektriker fra Valdres Installasjon på vei til jobb på Elkjøp
Elektrikere diskuterer plantegning

Solcelleanlegg

Solcellepaneler og hele solcelleanlegg har en økende etterspørsel. Enten det er til hytter, hus eller for næringslivet, bidrar solcellene til å kutte strømregningen.  

For næringslivet arbeider vi for tiden med installasjon av store solcelleanlegg for Elkjøp og Kiwi. Installasjon av solcelleanlegg kan være med på å vise at bedriften tar bærekraft og miljøhensyn på alvor. I tillegg vil denne typen installasjon være økonomisk gunstig. 

Fritidseiendom

Hytter og fritidsboliger er en stor og viktig del av forretningsdriften vår. Vi har mange medarbeidere med spesiell interesse for nettopp dette feltet. 

Blant våre ansatte har vi mange saksbehandlere og montører som kun jobber med hytter. De liker å reise, og har erfaring med å jobbe og bo i avstand fra hjemmet.

Elektrikere fra Valdres Installasjon diskuterer plantegning
Elektriker fra Valdres Installasjon monterer ladeboks til elbillader på hyttevegg

Brann og nødlys

Brannsikkerhet er noe av det viktigste å ha et system på i landbruket, og i næringsbygg generelt. 

I Valdres Installasjon leverer, monterer, drifter og kontrollerer vi alle type brannalarmanlegg i alle typer bygg. 

Det er byggets eier som plikter å ha en avtalefestet årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det stilles krav til at denne skal utføres av et godkjent foretak. Valdres Installasjon har sertifisert personell iht. FG-750, og har selskapsertifiseringen FG-760. 

Etter flere år med økt etterspørsmål på dette området har vi i dag egne spesialister på feltet med over 24 års erfaring.

Rammeavtale

Alle bygg, gamle som nye, har behov for gjentagende service. Derfor tilbyr vi i Valdres Installasjon rammeavtaler til våre kunder. 

I byggets levetid vil det komme både store og mindre oppdrag tilknyttet el-materiellet. Ved å etablere en rammeavtale med oss får du forutsigbare priser, rask responstid og ikke minst en fast kontaktperson som kjenner bygget og el-anlegget ditt. 

En rammeavtale kan variere i omfang avhengig av selskapets størrelse og behov. I noen tilfeller ønsker våre kunder kun løpende service, mens andre vil ha avtaler som dekker akutte serviceoppdrag og internkontroll.